EM-KE Değerler                

  İş Ahlakı

  Şirketimizin etkin yönetimi için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, toplum ve birbirimizle olan tüm ilişkileri etik ve yasal temeller üzerine kurar, her zaman dürüst, adil ve şeffaf davranır, verdiğimiz sözleri tutarız.

   

  Güvenilirlik

  Ulusal ve uluslararası kanun, düzen ve değerlere uyar, müşteri ve tedarikçilerimizin iş yaşamlarına saygılı davranır, ilişkilerimizde güvenilir olmaya özen gösteririz.

   

  Yaşam Biçimi Olarak Kalite

  Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimser ve bu anlayışımızı tüm ürün, hizmet ve ilişkilerimize yansıtırız.

   

  Yaratıcılık ve Sürekli Gelişme

  Yaratıcılığı katma değer sağlayıcı çalışmalarımızın kaynağı olarak görür ve bu kaynağın devamlılığı için bilgi ve yeterliliklerimizi sürekli geliştiririz.

   

  Takım Çalışması

  Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapar, hem sorumluluğu hem de başarının gururunu paylaşırız.

   

  Müşteri İlişkileri

  Müşteri memnuniyetini arttırma hedefi doğrultusunda, müşteri beklentilerini anlamaya ve bu beklentileri sürekli olarak gerçekleştirmeye önem veririz.